0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00

I nogle lande er det et lovkrav, at sædbanker anvender såkaldte pregnancy slots på hver enkelt donor. Se listen over disse lande nederst.

Antallet af pregnancy slots pr. donor er begrænset til det pågældende lands nationalt fastsatte grænse for antallet af familier eller donorbørn, som den enkelte donor må være ophav til. SellmerDiers må kun sælge donorsæd til behandling i disse lande sammen med et pregnancy slot.

Sådan håndterer vi pregnancy slots hos SellmerDiers:

  • Et pregnancy slot giver dig ret til at få enten flere 100 % genetiske søskende (en familie) med donoren, eller eller at få ét barn med donoren (afhængigt af reglerne i det pågældende land), så længe vi har donorsæd fra denne donor på lager.
  • Til brug for behandlingen skal du købe både et pregnancy slot og donorsædenheder. Se priserne.
  • Du skal melde tilbage til SellmerDiers om udfaldet af hver enkelt behandling med donorsæden. Du kan melde tilbage til os ved at sende os en mail på salg@sellmerdiers.dk:

o   Graviditeter skal du rapportere til SellmerDiers senest 14 dage efter, at graviditeten er klinisk bekræftet af en sundhedsperson via ultralydsskanning, og igen senest 14 dage efter du har født.

o   Negative udfald skal du rapportere til SellmerDiers senest 14 dage efter behandlingen.

o   Når du bestiller et pregnancy slot, giver du samtidig SellmerDiers lov til at kontakte dig eller den klinik, der har behandlet dig, for at få information om udfaldet af behandlingen.

  • Hvis fertilitetsbehandlingen med den pågældende donor ikke lykkes, og du ønsker at stoppe behandlingen eller at skifte donor, tilbyder vi:

o  At købe pregnancy slot’et tilbage til 100% af den oprindelige købspris, eller gratis at ombytte pregnancy slot’et til et pregnancy slot på en anden donor.

o  At tilbagekøbe eller ombytte ubrugte donorsædenheder, som er i depot hos SellmerDiers. Læs nærmere om vores Tilbagekøbspolitik og vores Ombytningspolitik.

  • Pregnancy slot’et må kun bruges af den, der har købt pregnancy slot’et af SellmerDiers, og den oprindelige køber må ikke overdrage eller videresælge pregnancy slot’et til andre.

For at være sikker på, at der et nok donorsæd fra donoren tilgængelig i hele din behandlingsperiode og også til eventuelle søskende senere, anbefaler vi, at du køber et antal donorsædenheder før behandlingen og opbevarer dem i depot hos SellmerDiers. Læs mere om Donor Depot.

Pregnancy slots er lovpligtige i disse lande:
• Østrig
• Belgien
• Finland
• Norge
• Sverige
• Schweiz
• England

Jeg har besluttet mig for at hjælpe din forældre, så de kunne få dig Citat Dixon
Top
Søg på donornavn... Quit search