Screening - SellmerDiers
0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00

Alle vores donorer er omhyggeligt udvalgt og gennemgår en omfattende godkendelsesprocedure i overensstemmelse med regler og anbefalinger fastsat af den danske Sundhedsstyrelse og Styrelsen for Patientsikkerhed samt EU’s Vævsdirektiv og SellmerDiers’ interne standarder.

 

Vores erfarne team af sundhedspersoner, herunder laboratorieteknikere, læger, og speciallæge i klinisk genetik, arbejder igennem hele udvælgelses- og screeningprocessen sammen for at sikre, at alle donorer lever op til vores høje standarder i forhold til helbredstilstand, sædkvalitet, fysik, personlighed og egenskaber. Kun 3 % af alle donoransøgere slipper igennem nåleøjet.

 

Indledende Vurdering

I den indledende fase er udvælgelsesparametrene følgende:

 • Alder – donorerne skal have en alder mellem 18 og 40 år
 • Ansøgning og indledende interview – enhver ansøger skal udfylde et ansøgningsskema, og vi gennemgår ansøgningen under et personligt interview med ansøgeren. Vi vurderer ansøgerens personlighed, styrker og generelle egnethed som donor.
 • Straffeattest – vi tjekker alle ansøgeres straffeattest
 • Sædkvalitet – vi vurderer antal sædceller, volumen, motilitet, levedygtighed og abnormitet.
 • Generel helbredstilstand – vi vurderer ansøgernes aktuelle helbredstilstand, mulige risikoadfærd samt personlige og familiære sygdomshistorie.

Derudover skal donorerne acceptere og deltage i følgende for at blive optaget i donorprogrammet hos SellmerDiers:

 • Udfylde et udvidet medicinsk spørgeskema og deltage i flere personlige interviews med på forhånd fastsatte spørgsmål. Formålet er at lære donoren godt at kende og at udelukke donoransøgere med smitsomme sygdomme, arvelige sygdomme, risikoadfærd etc., som ville kunne udgøre en risiko for recipienten eller donorbarnet.
 • Samtykke til, at deres identitet vil blive frigivet, hvis donorbarnet anmoder om det (”ID-release-donorer”)
 • Acceptere, at donorer ikke har nogen juridiske rettigheder som far til donorbørn, ligesom donorer heller ikke har nogen juridiske forpligtelser over for donorbørnene.

Vurdering af infektionssygdomme

Under det næste step i screeningsprocessen skal donoren afgive blod-, sæd- og urinprøver til en omfattende testning for diverse smitsomme sygdomme.

 

Der testes for følgende:

 • HIV
 • Hepatitis B Surface Antigen
 • Hepatitis B Core Antibody
 • Hepatitis C Viral Antibody
 • CMV IgG/IgM
 • Syfilis
 • Gonorré
 • Klamydia

Lægelig og genetisk vurdering

Den lægelige og genetiske vurdering omfatter følgende:

 • Vores læge gennemgår ansøgerens families sygdomshistorie
 • Blodtype og Rhesus status
 • Hæmoglobin elektroforese
 • Genetisk screening for bærertilstand af de hyppigste recessive sygdomme, inkl. kromosomanalyse, cystisk fibrose, spinal muskel atrofi (SMA) og Hæmoglobinopiater
 • Almindelig lægeundersøgelse
 • Vurdering af en specialist i klinisk genetik

Testning efter godkendelsen

Alle sædprøver bliver karantæneret med henblik på re-test af donor for HIV, Hepatitis B Surface Antigen, Hepatitis B Core Antibody, Hepatitis C Viral Antibody, Syfilis, CMV IgG/IgM, Gonorré og Klamydia, før de frigives til brug.

 

Når donoren er blevet godkendt til donorprogrammet, bliver donorens helbredstilstilstand løbende kontrolleret og revurderet. Mens donorerne er aktive, undergår de løbende 1 gang årligt lægeundersøgelser og testes for infektionssygdomme hver 2.-3. måned.

 

Før hver donation skal donorerne udfylde et spørgeskema om risikoadfærd.

 

Bemærk venligst! På trods af, at al anbefalet testning af donor er blevet gennemført, kan risikoen for overførsel af en arvelig eller smitsom sygdom gennem donorsæden ikke fuldstændig udelukkes. Vores meget omfattende screening og testning reducerer denne risiko, men kan ikke eliminere den helt, da sæd er biologisk materiale.

Min bror og min svigerinde havde svært ved at få deres børn. Dette gjorde, at samtaler omkring graviditet og barnløshed kom på tale i familien. Igennem det fik jeg lysten til at være i stand til at hjælpe andre i denne proces. Citat Stuart
  Help

TOP
Søg på donornavn... Quit search