ID-release - SellmerDiers
0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00

ID-release donorer har givet lov til, at SellmerDiers videregiver deres identificerende oplysninger til donorbarnet, når donorbarnet er fyldt 18 år.

 

Kontakten med donor kan kun opnås på donorbarnets initiativ. Hverken donorbarnets forældre eller donor selv kan tage initiativet til kontakten mellem donor og donorbarn.

 

Donorerne er registreret under et fiktivt efternavn som f.eks. Nichols, Thompson, Hayden etc.

 

Udover basisinformationer såsom race, etnicitet, udseende, blodtype, profession/uddannelse får du en donorprofil bestående af 8-15 sider med personlige informationer om donor.

 

Donorprofilen indeholder følgende informationer:

 • Donorhistorie
 • Familieforhold
 • Interesser
 • Hobbyer
 • Donorens personlighed og livssyn er grundigt beskrevet ved hans besvarelse af en række personlige spørgsmål
 • Detaljerede informationer om udseende, ansigtstræk og kropsbygning
 • En beskrivelse af vores medarbejderes indtryk af donor
 • Barndomsfotos af donor
 • Et ”look-alike-billede” af en kendt person, som donoren ligner
 • En håndskreven hilsen fra donor

Procedure, når donorbarnet er fyldt 18 år:

 • Donorbarnet kan kontakte SellmerDiers og anmode om, at donorens identitet frigives. Donorbarnet må dokumentere, at han/hun er resultatet af fertilitetsbehandling med donorsæd fra den pågældende donor. I tvivlstilfælde kan SellmerDiers kræve, at dette bliver afklaret via en DNA-test.
 • SellmerDiers vil foretage rimelige foranstaltninger for at kontakte donoren på donorbarnets vegne og informere ham om donorbarnets anmodning.
 • SellmerDiers oplyser donorbarnet om donors identificerende oplysninger, hvorefter donorbarnet selv kan tage kontakten til donor. De identificerende oplysninger kan f.eks. være donors fulde navn, fødselsdato, doneringslokation, sidst kendte post- og/eller e-mailadresse.
 • ID-release donorer har givet tilsagn om et personligt møde med donorbarnet, når det fylder 18 år, af ca. 1 times varighed. Kontakten kan imidlertid også alternativt ske pr. e-mail, pr. brev, via en telefonsamtale etc. Kontaktformen og omfanget af kommunikationen sker på baggrund af gensidig aftale mellem donor og donorbarn. Efter den indledende kontakt med donorbarnet er donoren ikke forpligtet til yderligere kontakt eller kommunikation.
 • Donors identitet oplyses ikke, hvis donor er afgået ved døden, når et barn efter det fyldte 18. år henvender sig til SellmerDiers og ønsker kontakt.
 • Donorbarnet vil skulle underskrive en erklæring om ikke at dele nogen af donorens identificerende oplysninger med andre donorbørn og accept af, at donor ikke vil kunne betragtes som donorbarnets far i juridisk forstand. SellmerDiers forbeholder sig retten til at nægte donorbarnet adgang til donorens identificerende oplysninger, hvis donorbarnet ikke underskriver erklæringen.
 • Til dækning af udgifterne til at formidle kontakten mellem donorbarn og donor samt til at fastslå, om donorbarnet er et resultat af fertilitetsbehandling med donorsæd fra den pågældende donor (evt. DNA-test), vil der skulle betales et mindre administrationsgebyr til SellmerDiers, når donorbarnet henvender sig efter det fyldte 18. år.

Vi vil gøre vores allerbedste for at gøre kontakten mellem donoren og donorbarnet til en meningsfuld oplevelse. Imidlertid kan vi ikke give nogen garantier, da der i fremtiden kan opstå omstændigheder, som vi ingen mulighed har for at kontrollere, der komplicerer eller umuliggør en kontakt mellem donoren og donorbarnet.

Jeg betragter mig selv som gnisten, der var nødvendig for at tænde livets flamme i dig. Intet mere, intet mindre. Citat Sparks
  Help

TOP
Søg på donornavn... Quit search