ID-release, donor's decision in 18 years - SellmerDiers
0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00

Donorer i denne kategori har ikke på forhånd sagt ja til nogen form for kontakt med donorbarnet, men har samtidig heller ikke udelukket muligheden for at frigive deres identitet eller at have en anonym kontakt med barnet i fremtiden.

 

Det betyder, at donoren kan vente med at tage stilling til, om han ønsker sin identitet frigivet/anonym kontakt, indtil et donorbarn, efter at være fyldt 18 år, henvender sig til SellmerDiers og anmoder om kontakt med donor.

 

Kontakten med donor kan kun opnås på donorbarnets initiativ. Hverken donorbarnets forældre eller donor selv kan tage initiativet til kontakten mellem donor og donorbarn.

 

Donorerne er registreret under et fiktivt efternavn som f.eks. Nelson, Russel, Cowan etc.

 

Udover basisinformationer såsom race, etnicitet, udseende, blodtype, profession/uddannelse får du en donorprofil bestående af 8-15 sider med personlige informationer om donor.

 

Donorprofilen indeholder følgende informationer:

 • Donorhistorie
 • Familieforhold
 • Interesser
 • Hobbyer
 • Donorens personlighed og livssyn er grundigt beskrevet ved hans besvarelse af en række personlige spørgsmål
 • Detaljerede informationer om udseende, ansigtstræk og kropsbygning
 • En beskrivelse af vores medarbejderes indtryk af donor
 • Barndomsfotos af donor
 • Et ”look-alike-billede” af en kendt person, som donoren ligner
 • En håndskreven hilsen fra donor

Procedure, når donorbarnet er fyldt 18 år:

 • Donorbarnet kan kontakte SellmerDiers og anmode om, at donorens identitet frigives eller om at få yderligere informationer om sin donor. Donorbarnet må dokumentere, at han/hun er resultatet af fertilitetsbehandling med donorsæd fra den pågældende donor. I tvivlstilfælde kan SellmerDiers kræve, at dette bliver afklaret via en DNA-test.
 • SellmerDiers vil foretage rimelige foranstaltninger for at kontakte donoren på donorbarnets vegne og informere ham om donorbarnets anmodning.
 • Donoren beslutter så, om han vil give lov til videregivelse af sin identitet til barnet, om han ønsker, at kontakten skal være anonym, eller om han ikke ønsker nogen form for kontakt
 • Hvis donoren accepterer videregivelse af sin identitet eller anonym kontakt, vil enhver form for kontakt/kommunikation ske på baggrund af gensidig aftale mellem donor og donorbarn.
  • Kontakten kan f.eks. ske ved et personligt møde, en e-mail, et brev, en telefonsamtale, yderligere information fra donor til donorbarn etc.
  • Hvis donoren accepterer, at hans identitet frigives, vil SellmerDiers oplyse donorbarnet om donors identificerende oplysninger, hvorefter donorbarnet selv kan tage kontakten til donor.
  • Hvis donoren accepterer anonym kontakt – og hvis både donor og donorbarn anmoder herom – tilbyder SellmerDiers at facilitere kontakten mellem dem.
  • Donorbarnet vil skulle underskrive en erklæring om ikke at dele nogen af donorens identificerende oplysninger med andre donorbørn og accept af, at donor ikke vil kunne betragtes som donorbarnets far i juridisk forstand. SellmerDiers forbeholder sig retten til at nægte donorbarnet adgang til donorens identificerende oplysninger, hvis donorbarnet ikke underskriver erklæringen.
  • Til dækning af udgifterne til at kontakte donor og evt. formidle kontakten mellem donorbarn og donor, herunder facilitering af en evt. anonym kontakt, samt til at fastslå, om donorbarnet er et resultat af fertilitetsbehandling med donorsæd fra den pågældende donor (evt. DNA-test), vil der skulle betales et mindre administrationsgebyr til SellmerDiers, når donorbarnet henvender sig efter det fyldte 18. år.
 • Hvis donoren afviser, at hans identitet frigives og at have nogen form for anonym kontakt med donorbarnet, vil donoren forblive ukendt og anonym, og det vil ikke være muligt for barnet at få nogen form for kontakt eller yderligere informationer om donor og hans identitet. Donoren kan ikke kontaktes af hverken forældre eller donorbarnet.
 • Donors identitet eller yderligere oplysninger om donor oplyses heller ikke, hvis donor er afgået ved døden og derfor ikke har mulighed for at tage stilling, når et barn efter det fyldte 18. år henvender sig til SellmerDiers og ønsker kontakt.

 

Jeg vil bare gerne hjælpe folk med at kunne blive forældre. Jeg har selv to børn, og efter min mening er det at bringe børn til verden meningen med livet. Citat Russell
  Help

TOP
Søg på donornavn... Quit search