GeneMatch - SellmerDiers
0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00

Introduktion til GeneMatch

Tjek om du og din donor er et godt match

Tilføj til kurv

Hvorfor teste dine gener? 

Vi tester vores donorer grundigt for at sikre, at de alle er sunde og raske. Men donoren udgør kun halvdelen af den potentielle graviditet og barn. Dine gener spiller også en rolle. Derfor tilbyder vi en ekstra genetisk test, der screener dine gener for 400+ sygdomme og sammenligner dem med din donors gener for at sikre, at I er et godt match.

Reducer dine bekymringer med en genetisk screening

Genetik er en kompleks del af vores biologi, og du kan bruge meget tid på at bekymre dig om din foretrukne donor skulle risikere at bære genetiske sygdomme, der kan overføres til dit barn. Det kan også være, at du ved, at du selv er bærer af en sygdom. Faktum er, at vores gener indeholder varianter – eller såkaldte mutationer – hvilket betyder, at vi alle er bærere af genetiske sygdomme. Selvom vi ikke er syge eller på anden måde har symptomer dagligt, kan vores mutationer forårsage sygdom hos vores børn. I mange tilfælde er den største risiko for, at et barn arver en genetisk sygdom, når manden og kvinden har mutationer i det samme gen.


For at reducere risikoen for at få et barn med en genetisk sygdom tilbyder vi en grundig genetisk test ved navn GeneMatch, som screener dine gener for mere end 400 recessive genetiske sygdomme og sammenligner dem med din donors gener for at sikre, at I er et godt match.

Hvad er GeneMatch?

Genetisk arvelige sygdomme skyldes mutationer i vores gener, som vi videregiver til vores børn. GeneMatch er en test, der analyserer, om dine og din donors gener er et godt match. Testen viser, om du og din donor deler mutationer i det samme gen, der vil resultere i, at dit barn er i risiko for at arve en genetisk sygdom.

Kort sagt, ved at matche jeres gener kan vi finde ud af, om du og din donor bærer mutationer i de samme gener og på denne måde fortælle jer, om det fremtidige barn risikerer at arve en sygdom.

GeneMatch screener for mere end 400 genetiske sygdomme og analyserer, om du og din donor er et godt match.

Vælg én eller flere donorer, som du vil tjekke din kompatibilitet med

Når du har valgt, hvilke af vores donorer du vil benytte i din fertilitetsbehandling, kan du vælge at tilføje GeneMatch-testen for at tjekke, om I er et godt match. Valget af dette ekstra trin i din donorsøgning er helt op til dig. Måske føles det ikke nødvendigt for dig, og du kan vælge at nøjes med, hvordan donorscreeningen er udført indtil nu. På den anden side kan GeneMatch give dig en ekstra følelse af sikkerhed på din rejse mod forældreskab. Det er dit valg.

Det er muligt at købe en GeneMatch-test for bare én donor eller for flere donorer*, hvis du ønsker at tjekke din kompatibilitet med mere end én donor. Prisen for en enkelt test er 8.990,00 DKK.

* Hvis donoren accepterer yderligere genetiske tests, som er inkluderet i GeneMatch-testen.

Tre typer resultater
Med GeneMatch-testen får du én af ​​de tre typer resultater nedenfor. 

1. I er et godt match

Du bærer ikke mutationer i de samme gener som din donor. Dit barn risikerer ikke at arve nogen af ​​de sygdomme, der er omfattet af GeneMatch. Hvis I er et match, vil du se dette som ” no incompatibility is observed ” i din rapport.

2. I er ikke et godt match

Du og din donor bærer mutationer i de samme gener, hvilket betyder, at dit barn risikerer at arve en genetisk sygdom. Hvis I ikke er et match, vil du se dette som “incompatibility is observed” i din rapport.

Vi anbefaler, at du vælger en anden donor og laver et nyt GeneMatch.

3. Du har en X-bundet sygdom

Dine gener indeholder en mutation, der kan forårsage sygdom hos dit barn, hvis han er en dreng.

Hvordan fungerer det?

Processen er ret enkel. Alt du skal gøre er at bestille GeneMatch på donorens profil, og vi sender dig herefter et testkit. Du skal bruge dette til at lave et mundskrab af dit spyt, som herefter skal sendes til teststedet. Du modtager resultatet af din test 6 uger efter, at vi har modtaget din spytprøve. Vi sender dig testresultatet i en e-mail med ovenstående oplysninger.

! Vi anbefaler, at du køber enhederne af din foretrukne donor og opbevarer dem i et depot, indtil du modtager dit testresultat for at sikre, at din donor ikke bliver udsolgt i mellemtiden.

Bemærk, at du ikke modtager en rapport med din fulde genetiske profil. GeneMatch fokuserer udelukkende på det genetiske match mellem dig og din donor. Hvis du har spørgsmål om dit testresultat, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi modtager dog det samme resultat som dig (match eller ikke match), og derfor vil vi ikke være i stand til at give yderligere oplysninger.

Mere baggrundsinformation for at forstå, hvordan genetisk nedarvning fungerer

Hvad er genetisk arvemateriale?

Mennesker har ca. 30.000 funktionelle gener. Vi har to kopier af hvert gen. En kopi er arvet fra vores biologiske mor og den anden fra vores biologiske far. En genetisk sygdom kan enten være autosomal recessiv, autosomal dominant eller X-bundet eller Y-bundet.

Autosomal recessiv: Både moderens og fars gener spiller en rolle

Dette er GeneMatch’s fokus
Når en genetisk sygdom er autosomal recessiv, betyder det, at det berørte gen er placeret på et kromosom, der er forskelligt fra kønskromosomerne, og at sygdommen kun kommer til udtryk, hvis begge versioner af det pågældende gen indeholder en mutation. Hvis det kun er én version af generne, der er muteret, er man bærer af mutationen/sygdommen (men ikke påvirket). Det er derfor forventeligt, at alle mennesker bærer en – eller flere – mutationer.

Når man er bærer af en given mutation, vil der være 50% risiko for, at mutationen videregives til børn. Dette betyder, at hvis begge genetiske forældre er bærere af den samme mutation, vil der være en 50% risiko for, at barnet er bærer, 25% risiko for, at barnet får begge mutationer og bliver syg, og 25% chance for, at barnet ikke få nogen af ​​mutationerne. Derfor betyder GeneMatch-resultatet ”incompatibility is observed”, at du med denne donor har 25% risiko for at få et sygt barn. SellmerDiers anbefaler, at du finder en anden donor i et sådant tilfælde.

Autosomal dominant: Når kun ét berørt gen forårsager sygdom

Når en genetisk lidelse er autosomal dominant, betyder det, at sygdommen kommer til udtryk, når bare ét af de to gener er påvirket. Vi fokuserer ikke på test for autosomale dominante sygdomme, da vi forventeligt vil have opdaget sådanne tilfælde allerede under donoroptagelsesprocessen.

X-bundet eller Y-bundet lidelse: Når sygdommen stammer fra kønskromosomerne

Sygdomme relateret til kønskromosomerne kaldes X-bundet eller Y-bundet sygdomme. Da Y-kromosomet er meget lille sammenlignet med X-kromosomet, er meget få genetiske sygdomme relateret til de Y-bundne kønskromosomer.

Kvinder har to X-kromosomer. Derfor ses en recessiv X-bundet sygdom ikke hos en kvinde – kun hvis begge hendes X’er er påvirket af den samme mutation. Men mænd, som har både et X- og et Y-kromosom, bliver syge, hvis han bærer en X-bundet patogen mutation. Dette skyldes, at han ikke har et sundt X til at dominere over det syge X. Af samme årsag som for de autosomale dominante sygdomme bliver vores donorer derfor ikke genetisk testet for X-bundne lidelser.

Hvis en kvinde er bærer af en X-bundet recessiv sygdom, har hendes potentielle døtre 50% risiko for at være bærer af den samme sygdom (og 50% chance for ikke at bære den.) Hendes potentielle sønner har den samme risiko for at arve sygdommen, men i modsætning til døtrene, vil en søn blive syg, hvis han har arvet mutationen.

Når du vælger vores GeneMatch, matches 400+ gener, der oftest er relateret til autosomal recessive (og et par X-bundne recessive) sygdomme, mod din valgte donors genetiske profil.

Vores donorscreening

Donorer, der blev rekrutteret inden 2021, er godkendt baseret på en screeningprocedure, der inkluderer test for bærerstatus for cystisk fibrose (CF), spinal muskelatrofi (SMA) og karyotype, og de er undersøgt for indikation af hæmatologiske sygdomme.

Fra januar 2021 inkluderer donorrekruttering screening for 20 af de hyppigste og/eller mest alvorlige recessive lidelser. Potentielle donorer er ikke inkluderet i vores donorkorps, hvis de viser sig at være bærer af en af ​​disse 20 lidelser:

Unormal karyotype, cystisk fibrose, spinal muskelatrofi, alfa-thalassæmi, beta-hæmoglobinopatier, ikke-syndromisk høretab (Connexin 26), fenylketonuri, Ushers syndrom, Wilson sygdom, Pendreds syndrom, Medium kæde Acyl-CoA dehydrogenase mangel Chain Acyl-CoA-dehydrogenase-mangel, arvelig fruktoseintolerance, glucose-6-phosphatdehydrogenase-mangel, medfødt binyrehyperplasi (21-hydroxylase-mangelfuld), Smith-Lemli-Opitz syndrom, polycystisk nyresygdom, medfødt lidelse af glykosylering, Alpha-1- Antitrypsin-mangel, hypotyreose).

FAQ

Jeg ønsker at hjælpe folk, der ikke kan få børn med at få noget af det mest betydningsfulde i deres liv. Citat Strong
  Help
KØB GENEMATCH

TOP
Søg på donornavn... Quit search