Sådan sikrer du din fremtidige familie med et depot - SellmerDiers
0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00
SellmerDiers

Der er en række gode grunde til at opbevare sæd i et depot med henblik på at gøre brug af det i fremtiden – og flere og flere vælger at gøre det. Hos SellmerDiers råder vi over optimale og sikre opbevaringsfaciliteter for både kortvarige og længerevarende sæddepoter.

Hvorfor skal jeg oprette et depot?

De mest almindelige grunde er følgende:

 1. Donordepot: Du køber donorsæd fra én af vores sæddonorer, og du ønsker at opbevare sæden til fremtidig brug.
 2. Depot for kendt donor: Du ønsker at bruge en kendt donor, som ikke er din ægtefælle eller partner, og du ønsker at opbevare sæden til fremtidig brug.
 3. Personligt depot: Du ønsker at sikre og opbevare din egen sæd med henblik på din ægtefælles eller partners fremtidige brug. Dette kan f.eks. være af medicinske årsager eller fordi du arbejder inden for en højrisiko-branche.

Donordepot

For at sikre din fremtidige familie anbefaler SellmerDiers, at du – allerede før du starter behandlingen – køber flere enheder af donorsæden og opbevarer dem i et depot:

 • For at være sikker på, at den valgte donor er tilgængelig til behandling i flere cyklusser, indtil du bliver gravid
 • For at undgå at skulle skifte donor midt i et behandlingsforløb
 • For at sikre mulighed for at få genetiske søskende i fremtiden

Læs mere om, hvordan du opretter et donordepot her.

Depot for kendt donor

SellmerDiers råder over optimale og sikre test- og opbevaringsfaciliteter for de af vores kunder, der har besluttet sig for at skabe en familie med hjælp fra en kendt donor.

For at beskytte både modtageren og barnet bedst muligt kræves det efter dansk lovgivning, at den kendte donor gennemgår en grundig test- og screeningsprocedure, der minder meget om den procedure, som donorerne i vores donorkatalog gennemgår. Du kan læse mere om denne procedure under Screening. Imidlertid stilles der ikke de samme høje krav til en kendt donors sædkvalitet, hvad angår f.eks. antal sædceller og levedygtighed ved nedfrysning. Det kan betyde en lavere graviditetsrate for kendte donorer sammenlignet med sæddonorerne i vores katalog.

Det er vores erfaring, at brug af en kendt donor kræver, at man er afklaret med en række lægelige, juridiske, sociale og familiemæssige spørgsmål og dilemmaer. Derfor anbefaler vi, at både den kendte donor og modtageren sørger for at få den nødvendige juridiske, lægelige og psykologiske hjælp og vejledning, før man beslutter sig for at skabe en familie med en kendt donor.

Kontakt os venligst, før opstart af processen for mere information, og så vi kan sende de nødvendige papirer, som skal udfyldes. Så snart papirerne er udfyldt og underskrevet af både den kendte donor og modtageren og returneret til SellmerDiers, kan I kontakte os og bestille en tid til screening/testning m.v.

Personligt depot

Et personligt sæddepot er en simpel og økonomisk overkommelig mulighed, hvis du ønsker at præservere din fertilitet. Mænd eller par vælger ofte at sikre og opbevare sæd, hvis de er bekymrede for, at en skade eller medicinske forhold vil gøre dem sterile.

Vi anbefaler et personligt depot til:

 • Kræftpatienter og andre patienter, som står over for behandling, der kan reducere eller helt ødelægge deres fertilitet. Hvis du skal i behandling med kemoterapi, stråler, hormonerstatningsterapi eller anden medicinsk eller kirurgisk behandling, der kan få betydning for din fremtidige fertilitet.
 • Patienter, der står over for en frivillig sterilisation (vasektomi). Derved holder du dine muligheder for at få børn åbne, hvis du skulle ændre mening. 
 • Kunder i ”høj-risiko-brancher”. eks. militærfolk, politibetjente, brandmænd, sportsfolk, der dyrker ”high impact” sport eller ansatte i miljøer, hvor de udsættes for røntgenstråler eller varmepåvirkning. Her kan der være forøget risiko for f.eks. testikelskader og i værste fald død. 
 • Kunder i kønsskiftebehandling. Kunder, der står over for en kønsskifteoperation eller -behandling, som ønsker at holde deres muligheder for at kunne få børn åbne.
 • Kunder, som ikke kan levere en sædprøve på den dag, deres partner skal i fertilitetsbehandling. eks. hvis inseminationen eller IVF-behandlingen skal ske på bestemt fastsatte tidspunkter, som ikke passer ind i kundens kalender.
 • Kunder, som har en lav eller dalende sædkvalitet – eks. p.g.a. sygdom eller alder.

Vi står klar til at hjælpe dig med at vælge en depotløsning, der er den rette for dig i den situation, du står i, så kontakt os gerne.

Skriv en kommentar
  Help

TOP
Søg på donornavn... Quit search