Spørgeskemaundersøgelse: Lær vores donorer bedre at kende - SellmerDiers
0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00
SellmerDiers

”Hvordan vælger I egentligt jeres donorer?” Det er et hyppigt spørgsmål, som mange af vores kunder spørger os om. For os er det meget vigtigt for os at have et indgående kendskab til vores donorer. Hver enkel af dem er unikke mennesker og vi kan stå inde for hver og én af dem. For at give jer chancen for at lære dem endnu bedre at kende har vi foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt dem, hvor vi har spurgt ind til alt fra deres valg af donorkategori til deres holdning til sæddonation til deres motivation til at være donor. Vi glæder os over at dele resultaterne med jer i dette blogindlæg.

Kun 3-5 % af alle ansøgere bliver optaget som donor

”Alle og enhver kan da blive sæddonor.” Forkert. Det er langtfra hr.-hvem-som-helst, der kan blive sæddonor, som mange fejlagtigt tror. Fra første ansøgning til endelig godkendelse bliver potentielle donorer screenet for alt fra deres sædkvalitet og generelle sundhed til deres personlighed og motivation for at blive donor. Vi vil kun have de allerbedste donorer, som har hjertet og motivationen på rette sted, og som ønsker at hjælpe barnløse med at få opfyldt deres største drøm om at få børn. Netop derfor slipper kun 3-5 % af alle donoransøgere igennem nåleøjet.

75 % af vores donorer er ID-release donorer

For det første er vi stolte af, at langt de fleste af vores donorer vælger ID-release kategorien. Faktisk er hele 75 % af vores adspurgte donorer ID-release donorer, hvilket betyder, at de har valgt at give udvidede oplysninger om dem selv i deres profiler. Derudover har de sagt ja til at få videreformidlet deres kontaktoplysninger til potentielle donorbørn og evt. også møde donorbørn i fremtiden.  

Vores donorer er generelt bevidste om, hvad deres hverv som donor medfører og de udviser stor omtanke i deres valg af donorkategori. Vores donorer har rent faktisk med i deres overvejelser, at både arv og miljø er med til at forme os som mennesker og de ønsker oprigtigt at give donorbørnene mulighed for at møde dem, f.eks. for at få besvaret eventuelle spørgsmål om donor eller sig selv. Som I kan se i citaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, sætter én af donorerne endda sig selv i et donorbarns sted og tænker, at han selv gerne ville have muligheden for at møde sin donor, hvis han selv var donorbarn. Og så er der de af vores donorer, som helt åbenlyst glæder sig til at møde et voksent menneske, som han har hjulpet med at sætte i verden.

Vi sætter en global graviditetsgrænse for vores donorer

Sædbanker har en meget forskellig tilgang til graviditetsbegrænsning for deres sæddonorer. Hos os overholder vi de specifikke graviditetsbegrænsninger, der gælder i de lande, som vi eksporterer til. Derudover har vi fastsat en global graviditetsbegrænsning for de af vores donorer, hvor ID-release er en mulighed til 25 familier. Det er nemlig meget vigtigt for os, at vores donorer har en reel mulighed for at leve op til deres forpligtelse til et personligt møde med hvert enkelt donorbarn, hvis de ønsker det. Derfor kan vi også se på spørgeskemaundersøgelsen, at vores donorer har været hos os i både kortere og længere perioder. De bliver nemlig stoppet som donorer, når de når deres maksimum på 25 familier.

Gode drenge og mænd med både kærester, koner og egne børn

Vores donorer er en helt essentiel del af sædbanken. Det er meget vigtigt for os, at vi har et indgående kendskab til vores donorer og vi prioriterer at lære dem godt at kende, før de bliver optaget i vores donorkorps. Personlighed og indre værdier er ekstremt vigtige parametre, når du skal vælge det helt perfekte donormatch til netop din familie, og vi synes, det er interessant fakta at dele, at næsten halvdelen af vores donorer har en kæreste, som støtter dem i deres hverv som donorer. Og derudover har 20 & af vores donorer selv børn, hvilket vi synes, vidner om stor næstekærlighed og hjælpsomhed overfor andre mennesker, som også drømmer om at få børn og skabe en familie – ligesom de selv har. De donorer, som vi udvælger til vores donorprogram, er i sandhed alle unge mænd med sympatiske karaktertræk.

Vores donorer ønsker at hjælpe andre

Vores donorer giver den største gave, man kan give. Størstedelen af vores donorer har valgt at donere, fordi de ønsker at hjælpe barnløse med at få opfyldt deres ønske om at få et barn. Faktisk har hele 94 % af de adspurgte donorer valgt dette som deres primære årsag til at være donor.
Vi ved, at indre værdier og donorernes motivation er ekstremt vigtige parametre, når du skal vælge det helt perfekte donormatch til netop din familie. Som en del af vores screening prioriterer vi at have flere personlige interviews med donorerne. De donorer, som vi udvælger til vores donorprogram, er alle unge mænd med hjertet på rette sted, og det viser denne spørgeskemaundersøgelse også. Vores donorkoordinatorer udvælger nøje netop de donorer, som ønsker at hjælpe andre mennesker med at skabe en familie. De tre nedenstående citater viser da også, at vores donorer har valgt at donere af de helt rette årsager.

Derudover ser vi helt tydeligt, at mange af vores donorer har valgt at donere, fordi de har haft ufrivillig barnløshed tæt inde på livet. De har venner eller veninder, som har kæmpet med at få børn og derfor har gjort brug af en sæddonor for at få børn. Det har inspireret vores donorer at se den glæde, det har skabt for deres venner at få børn trods vanskeligheder, og i nogle tilfælde har det endda været udslagsgivende. Også selvom man ikke selv ønsker at få børn, vil vores donorer gerne hjælpe andre, som ønsker sig det mere end noget andet.

Selvfølgelig sætter donorer også pris på den økonomiske kompensation, men vi glæder os over, at det ikke er den primære årsag.

Vi oplever nemlig, at donorer ofte initielt bliver tiltrukket af donorhvervet pga. den økonomiske kompensation. Men når vores donorkoordinatorer i ansøgningsforløbet og screeningsprocessen fortæller dem om udfordringer med barnløshed og fertilitetsbehandling og især når de for første gang lærer, at de har hjulpet nogen med at blive gravide, får de et helt andet syn. De motiveres da i langt højere grad af at kunne hjælpe barnløse.

Glæde, stolthed og en fantastisk følelse af at hjælpe andre

Det er meget vigtigt for os, at vi har et indgående kendskab til vores donorer, deres personlighed, interesser og særligt deres motivation for at være donor. Derfor gør det os også ekstra glade, at det skinner igennem, at de donorer, vi rent faktisk har optaget i vores korps, har hjertet på rette sted. Når adspurgt om hvad det giver dem at være donor, svarer de med deres egne ord, at det giver dem både glæde, stolthed og en fantastisk følelse af at kunne hjælpe andre. Se bare her:

Vores donorer siger også, at det giver dem en god fornemmelse, at de rent faktisk gør en stor forskel i andre menneskers liv. Der er endda også de donorer, som finder aspektet med potentielle donorbørn meget spændende og som glæder sig til at blive kontaktet. Det synes vi siger alt om vores donorer og vi lægger ikke skjul på, at vi er lige så stolte af dem, som de er af at være donor.

Vores donorer er unikke

Hos SellmerDiers ser vi vores donorer ud fra et menneskeligt perspektiv. Hver enkel er et menneske med en helt unik personlighed og mange talenter, og vi kan stå inde for hver og én af dem.

Da vi sendte spørgeskemaet ud til vores donorer, var vi særligt nysgerrige på at finde ud af, hvilke af deres egne kvaliteter, de mon håber at give videre til potentielle donorbørn. Er de mon fokuseret på deres udseende og fysik? Deres særlige talenter som f.eks. at være en haj i køkkenet, at cykle på ethjulet cykel, at være en dygtig talknuser eller at kunne tale fire sprog? Eller er det mon de indre værdier som deres væsen og personlighed, de håber mest på at kunne give videre? Som I ser i resultatet, er svaret sidstnævnte – med en god spredning til også at inkludere de andre valgmuligheder.

Vi er selvfølgelig glade for at se, at vores forhåbning om et stort fokus på de indre værdier holdt stik. Men vi er mindst lige så glade for at se nogle af de kloge og livsbekræftende kommentarer, der fulgte med.

Faktisk er der også nogle af svarene, som vi selv er overraskede over – på den positive måde. Donoren herunder viser os i hvert fald en utrolig velovervejet tankegang, som også fik os til at tænke en ekstra gang.

En personlig, professionel og nærværende sædbank – også for vores donorer

Medmenneskelighed, ansvarlighed og individuel hensyntagen – både i forhold til forældre, donorbørn og donorer – er vigtige mærkesager hos SellmerDiers. Det er altafgørende for os, at vi er en personlig sædbank, hvor dedikeret vejledning er i højsædet. Om det foregår på mail eller telefon er kodeordet altid nærvær. Vi møder dig, hvor du er, og vi guider dig hele vejen.
Samtidig er vi kompromisløse, når det kommer til sædkvalitet og screening og testning af donoransøgere, før de slipper igennem nåleøjet og bliver en del af SellmerDiers’ donorprogram.

Hver dag arbejder vi hårdt for, at både vores kunder, men i særdeleshed også vores donorer, kan mærke vores værdier. Derfor gør det os utroligt glade, at spørgeskemaundersøgelsen afspejler vores værdier 100 %. Ifølge vores donorer er vi både personlige, hjælpsomme, nærværende, dedikerede og ansvarlige. Men også professionelle, hvilket helt sikkert skyldes vores donorkoordinatorers store arbejde med at sikre, at alle donorer lever op til vores høje standarder i forhold til helbredstilstand, sædkvalitet, fysik, personlighed og egenskaber. Vi kan ikke lade være med at trække på smilebåndet over, at denne form for professionalisme samt vores personales personlige tilgang til donorer, optagelsesproces, screeningsprocedure og deres ugentlige gang hos os har overrasket et par af dem:

Vores donorer er med til at bekæmpe uvidenhed og nedbryde et tabu

Desværre er emnet ”sæddonation” stadig omgivet af en vis portion tabu. For vores vedkommende skyldes tabuiseringen udelukkende uvidenhed. Vi er overbeviste om, at hvis der fandtes mere generel oplysning om både ufrivillig barnløshed, fertilitetsbehandling og donorbørn, ville sæddonation ikke være et tabu. Men tabuiseringen gør det svært at rekruttere donorer, og konsekvensen er, at det er svært at få potentielle donorer nok til at hjælpe ufrivilligt barnløse med at opnå deres største drøm.

En donor er en donor, og vi ønsker at skabe den samme respekt omkring sæddonorer, som der for eksempel er for blod- og organdonorer. Vi synes ikke, at sæddonorer får den anerkendelse, de fortjener – se bare på de fine overvejelser, som vores donorer gør sig. Heldigvis synes størstedelen af dem, at det er en ærlig sag at hjælpe andre og at sæddonation f.eks. bør være på linje med bloddonation.

Men vi priser os samtidigt lykkelige for, at langt over størstedelen af vores donorer stadig åbent fortæller om, at de donerer sæd til kvinder og par med fertilitetsproblemer. Vores donorer er rent faktisk med til at bekæmpe uvidenheden på området og nedbryde tabuet. Sammen med vores donorer ønsker vi at tydeliggøre, at alle donorer fortjener anerkendelse for det, de bidrager med, og vi er stolte af, at vores donorer går foran.

Alt hvad vi foretager os er knyttet til sædbankens mission: Vores fokus er at hjælpe familier med at vokse – på en både ansvarlig og personlig måde. Og det gør vi – sammen med vores fantastiske donorer, som det var en fornøjelse at præsentere dig for her.

Du kan finde alle vores donorer her og lære hver enkelt meget bedre at kende i deres profiler.

Skriv en kommentar
  Help

TOP
Søg på donornavn... Quit search