Hvad er forskellen på ICI- og IUI-enheder? - SellmerDiers
0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00
SellmerDiers

I SellmerDiers Sædbank forbereder vi donorsæden, så den er specifikt egnet til de forskellige typer fertilitetsbehandling.
Vi tilbyder to forskellige typer donorsæd: ICI-enheder (ikke-oprenset sæd) og IUI-enheder (oprenset sæd).

Når du søger på en donor, vil du i donoroversigten kunne se, hvor mange ICI- og IUI-enheder, vi har på lager af en donor. Når du skal bestille donorsæd, vil du skulle tage stilling til, om det skal være ICI eller IUI.

Herunder forklarer vi nærmere, hvad der er forskellen på ICI og IUI, og hvilken behandling de hver især egner sig bedst til.

ICI-enheder

ICI-enheder er specialfremstillet i vores laboratorium til selvbehandling.

I ICI-enhederne bevarer vi alle de naturlige væsker, der findes i et ejakulat.

ICI er en forkortelse for den fertilitetsbehandling, der hedder ”IntraCervikal Insemination”. Ved denne behandling bruges en sprøjte til at inseminere donorsæden vaginalt. ICI-enheder må ikke anvendes til insemination direkte i livmoderen (IntraUterin Insemination).

IUI-enheder

IUI-enheder er primært fremstillet til behandlinger, hvor donorsæden insemineres direkte i livmoderen. IUI-enheder kan dog også anvendes til selvbehandling på samme vis som ICI-enhederne. I vores laboratorium forarbejder vi donorsæden, så den naturlige sædvæske samt døde ubrugelige sædceller og andre celler fjernes, og vi tilsætter derpå et konserveringsmiddel, der gør nedfrysning mulig men også giver enheden den optimale pH.

  • IUI-enheder er desuden velegnede til IVF- og ICSI-behandlinger.
  • IUI er en forkortelse for ”IntraUterin Insemination”, hvilket betyder insemination i livmoderen. IUI-, IVF- og ICSI-behandling må kun udføres på en fertilitetsklinik af en læge eller anden erfaren sundhedsperson.

Hvad betyder MOT?

MOT angiver antallet af motile sædceller, dvs. bevægelige, fremadsvømmende sædceller. MOT er en forkortelse for “Motile Total”, altså antal motile sædceller i alt. MOT tælles ofte i millioner pr. ml. (mio/ml).

Vores laboratorium fremstiller enhederne med det antal sædceller, der er optimalt for den type behandlinger, der udføres med henholdsvis ICI- og IUI-enhederne.

Bestiller du ICI-enheder, garanterer vi 20 mio. bevægelige, fremadsvømmende sædceller og min. 1 ml. pr. enhed. I vores ICI-enheder til selvbehandling får du altså til samme pris dobbelt så mange sædceller sammenlignet med de enheder, du ellers kan købe på markedet.
Bemærk, at én enhed fysisk leveres i enten 1, 2, 3 eller 4 vials, afhængigt af antallet af motile sædceller pr. vial.

Vores IUI-enheder indeholder 0,5 ml. og fås enten som MOT10+ eller MOT20+ pr. ml. De indeholder altså henholdsvis min. 5 mio. bevægelige, fremadrettede sædceller og min. 10 mio. bevægelige, fremadsvømmende sædceller.

Skriv en kommentar
Top
Søg på donornavn... Quit search